Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)

Muzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum

Wystawy

07-08-2022 - 27-11-2022

wtorek-czwartek: 10:00-17:00, piątek-sobota: 11:00-20:00, niedziela: 11:00-17:00

Poznań

Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: https://mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-narodowe-w-poznaniu/

Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu

"Awangardzistka Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)"

Muzeum Narodowe w Poznaniu

7 sierpnia do 27 listopada 2022

Pierwsza monograficzna wystawa jednej z ważniejszych artystek polskiego konstruktywizmu. Jej wczesna twórczość, o secesyjnej stylistyce, czerpała z doświadczeń młodopolskich. Na kierunek jej rozwoju ogromny wpływ miała, istotna dla całego ruchu awangardy, ekspresjonistyczna twórczość poznańskiego Buntu oraz pismo „Zdrój”. Szeroki krąg inspiracji określa rozmach poszukiwań artystycznych, prowadzących do formalnych rozstrzygnięć awangardy. W szkicownikach prześledzić można fascynację twórczością formistów, wpływ Zbigniewa Pronaszki i Tytusa Czyżewskiego. Artystka należała do pierwszego pokolenia studentek Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Zawarte podczas studiów przyjaźnie, a także kilkumiesięczny pobyt w Paryżu, nakreśliły jej drogę twórczą, związaną z przynależnością do najważniejszego ugrupowania awangardy – „Bloku Kubistów i Suprematystów i Konstruktywistów”. Nicz-Borowiakowa brała udział we wszystkich wystawach tej formacji. Współpracowała następnie z grupą konstruktywistów i funkcjonalistów "Praesens". Około 1930 roku malarka wycofała się z życia artystycznego, na co wpływ miała choroba męża. Z tych lat, obejmujących także okres II wojny, pochodzą często niedokończone obrazy ze zbiorów rodziny artystki, które zostaną wypożyczone na wystawę. Dorobek Nicz-Borowiakowej, zgromadzony jest głównie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w kolekcji Fundacji Signum, w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Wystawa, obejmująca ok. 150 dzieł, prezentuje wkład artystki w dziedzictwo sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku. Pokazuje prace z lat trzydziestych, dotychczas nieznane szerokiej publiczności oraz zachowane w rękach rodziny dokumenty i projektowane przez nią sprzęty codziennego użytku. Główna, otwierająca wystawę, przestrzeń, to prezentacja jej malarskiej twórczości związanej z awangardą. Obrazom towarzyszą będą szkice, pozwalające prześledzić pracę nad formą. Rysunki i szkicowniki, wczesne dzieła powstające poza głównym nurtem awangardy, pokazane zostały w osobnej części ekspozycji. Na wystawie znajdują się portrety członków rodziny, przedmioty użytkowe, projektowane i ozdabiane przez artystkę, tworząc symboliczne odniesienie do swoistej przestrzeni prywatnej. Z archiwum rodzinnego pochodzą zdjęcia, które pokazują artystkę w otoczeniu przyjaciółek i przyjaciół z lat studenckich, artystów, członków rodziny.

Wystawie towarzyszy będzie obficie ilustrowany katalog, zawierający obok esejów dotyczących wybranych aspektów twórczości artystki na tle sztuki polskiej i europejskiej XX w., kalendarium, archiwalne fotografie także katalog oeuvre.

Kuratorkami wystawy są  Agnieszka Salamon-Radecka i  Agnieszka Skalska  przy  współpraca: Agaty Mendrychowskiej, a  autorem aranżacji Raman Tratsiuk.

--------------------

Wejście do obiektów możliwe jest maksymalnie na 30 minut przed zamknięciem.

Dzieci do lat 7 zwiedzają wystawę bezpłatnie.

Opłaty obowiązują we wszystkie dni tygodnia.

Karta Dużej Rodziny upoważnia rodzica lub opiekuna do ulgowego wstępu na wystawę Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944).

Dzieci korzystają z ulg zgodnie z cennikiem wystawy Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944).

Karta Gościa upoważnia do bezpłatnego wstępu na wystawę Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944).

Regulamin.