BABI TARG

Babi Targ jest lokalną odmianą znanych już wcześniej na zachodzie swapping parties, polegających w głównej mierze na wymianie ciuchów, butów i innych dodatków.

 

ZMIANA TERMINU WYDARZENIA Z 15.03.2020 NA 17.05.2020

Targi

17-05-2020

10:30

Poznań

Hala nr 1, MTP

Organizator: Babiląd

ZMIANA TERMINU WYDARZENIA Z 15.03.2020 NA 17.05.2020

Informujemy, że w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego Babi Targ zostaje przesunięty na późniejszy termin, tj. 17 maja. Impreza odbędzie się w Hali nr 1 MTP w Poznaniu. Bilety zakupione na niedzielne wydarzenie, z gwarancją niezmienności ceny, będą obowiązywać podczas majowej edycji imprezy. Jeśli nowy termin Tobie nie odpowiada, możesz zrezygnować z udziału i skierować prośbę o zwrot opłaty za zakupiony bilet - możesz to zrobić najpóźniej do 31.03.2020. W tym celu prosimy kierować się instrukcjami zawartymi w informacji przesłanej przez Tobilet.pl, dystrybutora biletów na wydarzenie.

----------------------

Zapraszamy na Babi Targ, czyli wiosenne wietrzenie szaf, które odbędzie się 17 maja w Hali nr 1 MTP w Poznaniu.

Imprezie towarzyszyć będą warsztaty dla dzieciaków przygotowane przez Leśną Polanę oraz sekcja Mami Babi Targ, z ciuszkami i akcesoriami dziecięcymi i ciążowymi.

Babi Targ jest lokalną odmianą znanych już wcześniej na zachodzie swapping parties, polegających w głównej mierze na wymianie ciuchów, butów i innych dodatków.

 

REGULAMIN BABIEGO TARGU®:

1. Organizatorem imprezy pt.: „Babi Targ” odbywającej się w Hali nr 1 MTP w Poznaniu 17 maja 2020 jest: Joanna Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet "W krainie czarów" w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.
2. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
3. Osoby obecne na imprezie (Uczestnicy) zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, który dostępny jest na stronachwww.tobilet.pliwww.babilad.ploraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
4. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych Uczestników.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.
6. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne.
Wstęp dla Odwiedzających kosztuje 5 zł.
Wstęp dla Wystawiających kosztuje:
45 zł (stoisko ma wymiary 1,5 x 1 m, w cenie biletu można wnieść na salę: dwie torby lub walizki lub stojaki z ubraniami).
10 zł – Pomocniczka/Pomocnik
Maksymalna liczba bagaży na jednym stoisku wynosi 2 sztuki. Wszystkie torby należy mieć przy sobie przy pierwszym wejściu na halę, gdy obsługa sprawdza bilety – zabronione jest donoszenie kolejnych toreb.
Jeden Wystawiający może mieć do pomocy jedną Pomocniczkę/Pomocnika, który musi być z Wystawcą przy pierwszym wejściu na halę, gdy obsługa sprawdza ilość i rodzaj zakupionych biletów.
Każda osoba wchodząca na teren imprezy musi zakupić bilet!
Przed pojawieniem się na terenie imprezy należy zapoznać się z rozmieszczeniem kas.
7. Przedsprzedaż biletów dla Wystawiających – w cenie 45 zł oraz biletów dla Pomocników – w cenie 10 zł wystartuje 20 lutego 2020, ok. godz. 12.00 na stronie http://www.tobilet.pl/. Jedynie w przypadku jeśli pula biletów dla Wystawiających nie zostanie wyczerpana bilety będzie można zakupić również przy wejściu na imprezę. Stacjonarnie bilety będzie można zakupić w kasach MTP, w czasie trwania imprez targowych.
8. Bilety dla Odwiedzających będą sprzedawane wyłącznie w dniu imprezy, przy wejściu na wydarzenie.
9. Wstęp na salę dla Wystawiających i Pomocników/-czek z zakupionym w przedsprzedaży biletem – od godz. 10.30 do 11.45.
Wstęp dla Wystawiających i Pomocników/-czek, którzy nie zakupili biletu w przedsprzedaży (obowiązuje jedynie w przypadku, jeśli pula biletów dla Wystawiających nie zostanie wyczerpana w przedsprzedaży) – od godz. 11.00 do 11.45.
Wstęp dla Odwiedzających (osoby, które nie wystawiają/ nie wymieniają/nie sprzedają ubrań) – od godz. 12.00 Na miejscu prosimy zapoznać się z układem kas dla Wystawiających i Odwiedzających.
Impreza kończy się o godz. 16.00. Uczestniczki i uczestnicy mają 15 minut na demontaż stoisk.
Każda osoba wchodząca na imprezę otrzymuje pieczątkę uprawniającą do wchodzenia i wychodzenia.
10. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty przynoszone na imprezę muszą być czyste i w dobrym stanie.
11. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
12. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia uczestniczek z Urzędem Skarbowym.
13. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż artykułów niezwiązanych z modą, w tym kosmetyków. Podczas imprezy nie można również roznosić ulotek lub prowadzić jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej formy promocji jakiegokolwiek działania niezwiązanego z Babim Targiem, chyba że Organizator wyraził na to zgodę.
14. Wstęp poza kolejką mają osoby, którym udało się zarezerwować stojak oraz kobiety w ciąży.
15. Organizator zaprzestanie sprzedaży biletów w przypadku, gdy liczba uczestników przewyższy dopuszczalną pojemność pomieszczeń.
16. Uczestniczki i uczestnicy, wystawiający się na Babim Targu®, muszą zabrać ze sobą wieszaki, stojaki lub innych przedmioty, które będą przydatne w wyeksponowaniu przyniesionych ubrań i sprzętów.
17. Wśród osób lubiących stronę Babilądu® na profilu Facebook zarezerwujemy na czas imprezy nasze stojaki. Prosimy śledzić profil, co jakiś czas będą się na nim pojawiały informacje o możliwości rezerwacji sprzętu na Babi Targ. Zarezerwowany sprzęt należy po imprezie zwrócić Organizatorowi.
18. Jedno stoisko nie może zajmować więcej niż ok. 150 cm x 100 cm przestrzeni. Przy wejściu na salę każdy Wystawca otrzyma oznaczenie, w formie naklejki lub opaski, które będzie stanowić informację o tym ile stoisk wykupił. Wystawca ma obowiązek utrzymania oznaczenia (naklejki lub opaski) w widocznym miejscu, przez cały czas trwania imprezy.
19. Za wszelkie powstałe w wyniku działań uczestniczki/ uczestnika zniszczenia odpowiada sam uczestnik/uczestniczka.
20. Każda osoba biorąca udział w imprezie udziela zgody na wykorzystanie wizerunku z fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas wydarzenia będą wykorzystywane w celach promocyjnych Organizatora, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę. Uczestniczce/Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.
21. Każda osoba biorąca udział w imprezie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
22. Osoby, które dopuszczą się załamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się zaleceń organizatorek będą proszone o opuszczenie imprezy bez prawa do zwrotu kosztu biletu.
23.Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, MTP lub innym Uczestnikom.

Sprzedaż zostanie wkrótce wznowiona

To też może Cię zainteresować