Kongres MOVE MOBILITY & VEHICLES 2020

Konferencje

26-27.03.2020
https://kongresmove.pl
Poznań
Sala Ziemi, Poznań Congress Center (wejście od ul. Śniadeckich)
KUP BILET
Organizator: Grupa MTP

Kongres MOVE Mobility & Vehicles, który odbędzie się w ramach Poznań Motor Show 2019 to wyjątkowe forum ekspertów z całego łańcucha wartości nowej mobilności. Blisko 500 uczestników, 70 speakerów, 20 wystawców w ramach strefy expo, ale przede wszystkim 5 ścieżek tematycznych: energetyka i ładowanie, transport jako usługa, nowe modele biznesowe, smart city i innowacje. Ambicją organizatorów jest, aby podczas największych targów motoryzacyjnych w Polsce i czwartych pod względem wielkości w Europie, corocznie omawiać wiodące trendy w branży e-mobility, kreować debatę w tym zakresie i prognozować zmiany zachodzące na rynku automotive. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali liderzy branży, międzynarodowi eksperci i praktycy rynku oraz przedstawiciele administracji.

STRONA WYDARZENIAKUP BILET