KONGRES PODOLOGICZNY online, III edycja 2021

Online

17-10-2021

Rozpoczęcie transmisji o godz. 10:00

ONLINE

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: https://beautyvision.mtp.pl/pl/kongres-podologiczny/o-kongresie-podologicznym/

Organizator: Wydawnictwo ITERUM, targi beautyVISION, grupaMTP

Zapraszamy na trzecią edycję Kongresu Podologicznego online.

Postępowanie z ranami w podologii

- TERAPIA POWIKŁAŃ RETRONYCHII Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
- POSTĘPOWANIE U PACJENTA ZE STOPĄ NIEDOKRWIENNĄ - WSPÓŁPRACA PODOLOGA Z KLINIKĄ LECZENIA  RAN
- HIPERKERATOZA STÓP – METODY TERAPEUTYCZNE W OPARCIU O SPECJALISTYCZNE PRODUKTY PODOLOGICZNE
- KLAMRA  ROSS–FRASERA - MATKA WSZYSTKICH KLAMER ORTONYKSYJNYCH
- PORÓWNANIE ZASTOSOWANIA KLAMRY VHO-OSTHOLD WZGLĘDEM KLAMRY NASPAN PLATINUM W KOREKCJI APARATU PAZNOKCIOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM TOWARZYSZĄCEGO STANU ZAPALNEGO GEHWOL
- ROLA OBUWIA SPECJALISTYCZNEGO WE WSPOMAGANIU PROCESU LECZENIA ORAZ ZABEZPIECZENIU STÓP PRZED WYSTĄPIENIEM OWRZODZEŃ I RAN
- ZASTOSOWANIE OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH W TERAPII PODOLOGICZNEJ 
- TERAPIA RAN PRZEWLEKŁYCH- MOŻLIWOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Na te tematy wypowiedzą się prelegenci podczas jesiennej edycji edycji Kongresu Podologicznego.


Po zakończeniu wykładów uczestnicy Kongresu Podologicznego online otrzymają certyfikat.
Certyfikat zostanie wysłany na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, w formie pdf do wydruku

W celu otrzymania faktury prosimy o kontakt pod adresem [email protected].