Luk Perceval/NTGent Trylogia belgijska „Cały smutek Belgii"

Spektakle

02-07-2022

12:00

Poznań

Hala Widowiskowo-Sportowa ARENA, ul. Wyspiańskiego 33

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: http://www.malta-festival.pl

Organizator: Fundacja Malta

Luk Perceval/NTGent Trylogia „Cały smutek Belgii”

W 2022 r. artystą portretowanym w ramach Malta Festival Poznań jest Luk Perceval – flamandzki reżyser, aktor, zdobywca wielu nagród, klasyk współczesnego teatru europejskiego, w latach 2019-2022 artysta rezydent gandawskiego teatru NTGent. Festiwal prezentuje jego monumentalne dzieło: trylogię Cały smutek Belgii – spektakle Czarny, Żółty, Czerwony, w których reżyser mierzy się z historią swojego kraju.  Będzie to pierwsza na świecie prezentacja wszystkich trzech części trylogii razem, w ramach całodziennego wydarzenia teatralnego.

 

Czarny: Kongo

Punktem wyjścia do pierwszej części trylogii Cały smutek Belgii były dzienniki i wykłady Afroamerykanina Williama Henry’ego Shepparda, który jako pierwszy cudzoziemiec dotarł w 1890 r. do stolicy królestwa Kuba położonego na terenie Konga. Sheppard miał wówczas około 20 lat i był misjonarzem Kościoła prezbiteriańskiego. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych głośno mówił o nadużyciach i terrorze stosowanym przez króla Belgów Leopolda II, który z Konga uczynił swoją prywatną własność. Udokumentował również wpływ kolonizacji na rozpad tradycyjnych wspólnot i zniszczenie afrykańskiej kultury. Za sformułowanie tych oskarżeń został postawiony przed kongijskim sądem. W spektaklu są przywołane dzienniki Shepparda, fragmenty wykładów, które wielebny wygłaszał, by zdobyć dofinansowanie na kolejny wyjazd do Konga, a także fragmenty innych tekstów, m.in. Jamesa Baldwina, Williama Shakespeare’a, Giordana Bruna, Josepha Conrada, Aimé Césaire’a.

 

Żółty: Rex

Druga część trylogii dotyczy czasów II wojny światowej i kolaboracji dużej części Flandrii z nazistami. Co sprawiło, że młodzi ludzie lat 30. XX w., marzący o nowym porządku świata, tak licznie dołączyli do ruchów nazistowskich? Spektakl powstał na podstawie sztuki pisarza i dramaturga Petera van Kraaija, opowiadającej o flamandzkiej rodzinie. Jej członkami są: Staf, członek Dietse Militia (Czarnych Brygad), i jego żona Marije; ich syn Jef, członek Legionu Flamandzkiego u boku armii niemieckiej na froncie wschodnim; ich córka Mie, członkini Dietse Meisjesscharen, oddziału dla dziewcząt Narodowo-Socjalistycznej Młodzieżowej Flandrii; Hubert (brat Stafa), który nie jest zaangażowany w kolaborację z Niemcami; oraz wuj Laurens, ksiądz i brat Marije. Ich głosy mieszają się z innymi, m.in. Channy, młodej Żydówki, Aloysiusa, również żołnierza na froncie wschodnim, Léona Degrelle, założyciela wpływowego faszystowskiego ruchu Rex i żołnierza Legionu Walońskiego na froncie wschodnim, członka SS, oraz Austriaka Otto Skorzenego – oficera niemieckich jednostek Waffen-SS, dowódcy spektakularnych operacji komandosów. Wielojęzyczny chór przywołujący ponure czasy lat 30. wspiera na żywo muzyka kompozytora i multiinstrumentalisty Sama Gysela.

 

Czerwony: Święta wojna

Trzecia część trylogii opowiada o zamachach terrorystycznych, do których doszło 22 marca 2016 r. na stacji metra Maalbeek w sercu Brukseli oraz na brukselskim lotnisku Zaventem. Zginęło w nich 35 osób, a 340 zostało rannych – terroryści użyli bomb z gwoździami, by ranić jak najwięcej ludzi. Sprawcami zamachów byli syryjscy bojownicy IS, powiązani z zamachami w Paryżu w 2015 r., mieszkańcy Brukseli. „Nasz kraj czeka ciężka próba” – powiedział ówczesny premier Belgii Charles Michel. Dlaczego większość bojowników IS zwerbowano w Brukseli? Czy Bruksela rzeczywiście jest „piekłem”, jak stwierdził były amerykański prezydent Donald Trump? Luk Perceval opowiada wciąż żywą w Belgii historię za pomocą świadectwa, m.in. zdezorientowanego ojca terrorysty i listów od Nour, dziewczyny, która z miłości wyjechała do Syrii i urodziła tam córkę. Zamiast rekonstruować fakty, tworzy studium przemocy, stawia pytania o to, co poprzedza atak terrorystyczny. Jakie narracje dominują w społecznym i medialnym obiegu? Co zrobić z dziećmi bojowników IS przetrzymywanymi w obozach w Syrii?

Napisy: PL/ENG


In 2022, the portrayed artist of Malta Festival Poznań is Luk Perceval – Flemish director, actor, winner of many awards, a classic of the European theatre. The festival presents his monumental trilogy The Sorrows of Belgium encompassing three unique performances Black, Yellow, Red in which the director faces the history of his motherland. It will be the first presentation of all parts of the trilogy together, as part of an all-day theatre event.

Black: Congo

The point of departure for the first part of the trilogy were journals and lectures of an African-American missionary, William Henry Sheppard, who was the first foreigner to reach Kongo in 1890. Having returned to the USA, he spoke out loud about the abuse and terror of the Belgian King Leopold II and for voicing these accusations was put on trial before court in Kongo. The performance also alludes to the fragments of other texts, including those of James Baldwin, William Shakespeare, Joseph Conrad and Aimé Césaire.

Yellow: Rex

In the trilogy’s second part, based on Peter van Kraaij’s play, Luk Perceval looks at the Flanders’s participation in the Second World War. What made the young people of the 1930s, dreaming of the new world order, join the Nazi movements in such great numbers? The performance tells the story of a Flemish family torn by the course of history and the eternal conflict between Flanders and the French-speaking Wallonia. The piece is a polyphony with live music by Sam Gysel, composer and multi-instrumentalist.

Red: Holy War

The third part of the trilogy tells the story of the terrorist attacks at the Maalbeek underground station and Zaventem airport in 2016 in Brussels. They caused the death of 35 people, 340 were injured and were committed by Syrian IS fighters, living in Belgium. Luk Perceval does not reconstruct the facts, but tells the story, which is still very much alive in Belgium, through the testimony of a confused father of a terrorist and the letters of Nour, a girl who out of love left for Syria and had a daughter there.

Subtitles: PL/ENG


Bilet ulgowy przysługuje:

- uczniom i studentom do lat 26 na podstawie ważnej legitymacji

- seniorom po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek

To też może Cię zainteresować