Subcontracting 2023

Targi

30-05-2023 - 02-06-2023

wtorek-czwartek 09:00-16:00, piątek 09:00-15:00

Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wybierz bilet

Strona wydarzenia: https://subcontracting.pl/

Organizator: Grupa MTP

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, organizowane z myślą o zleceniodawcach przemysłowych i podwykonawcach, odbędą się już 30.05-2.06.2023 r. w Poznaniu w ramach bloku ITM Industry Europe! Zapraszamy!

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING to wydarzenie, które pozwala na swobodną wymianę kontaktów między zleceniodawcami przemysłowymi i podwykonawcami. To tutaj najłatwiej zdobyć nowe zlecenia branżowe, kontakty do przedsiębiorców oraz producentów.

Do grona wystawców targów SUBCONTRACTING zapraszamy firmy, które posiadają wolne moce produkcyjne i oferują usługi z zakresu: obróbki metali, obróbki tworzyw sztucznych, gumy i kompozytów, obróbki drewna, elektroniki, a także  firmy świadczące usługi dla przemysłu. Do udziału w targach zapraszamy również  jednostki badawczo-rozwojowe, startupy, inkubatory i akceleratory oraz instytucje i stowarzyszenia działające w przemyśle.

Do odwiedzenia targów Subcontracting zapraszamy zleceniodawców outsourcingu oraz firmy poszukujące dostawców przemysłowych.

Udział w targach daje możliwość:

  • szybkiego i efektywnego przeglądu rynku podwykonawców przemysłowych
  • nawiązania kontaktów biznesowych i przeprowadzenia wstępnych rozmów

SUBCONTRACTING MEETINGS odbywające się podczas targów to umawiane wcześniej,  kooperacyjne spotkania B2B zleceniodawców z poddostawcami usług podwykonawczych.

------------------------------------

The Industrial SUBCONTRACTING Exhibition, dedicated to subcontractors and industry principals, will take place on May 30.5-2.06.2023 in Poznań as part of the ITM Industry Europe block!

The SUBCONTRACTING is an event that allows exchange of contacts between industrial clients and subcontractors. This is the easiest way to get new industry orders, contacts to entrepreneurs and producers.

To exhibit at the fair - we invite companies who have spare capacity and offer the following services: processing of metals, plastics and rubber, wood, electronics, as well as companies providing services to the industry. We also invite research and development units, startups, incubators and accelerators as well as institutions and associations operating in the industry to participate in the fair.

Worth to visit the fair

  • we invite companies looking for industrial suppliers
  • an opportunity for a quick and effective overview of the industrial subcontracting market
  • establishing business contacts and conducting preliminary talks

We also offer matchmaking SUBCONTRACTING MEETINGS in order to facilitate both the exhibitors and visitors to establish new contacts. The platform offers a possibility to search for subcontracting orders and offers and to arrange a meeting.

------------------------------------

Kupując bilet online zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU.